Όροι και προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

1. Ταυτότητα επιχείρησης

Ο ιστότοπος community.thepressproject.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας μας, με την επωνυμία THE PRESS PROJECT ΙΚΕ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κοδράτου, αρ, 21, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Πουλή, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (+30) 210 522 9567, ΑΦΜ 801013923, ΔΟΥ Α Αθηνών (στο εξής ThePressProject) και η εταιρία μας είναι η νόμιμη κάτοχος και διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου. Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την έκθεση και την πώληση των αγαθών που εμπορεύεται η εταιρία μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας μπορείτε είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση [email protected] είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567, .

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Η επίσκεψη και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας να δεσμευθείτε με τους εν λόγω Όρους καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους στο σύνολό τους.

2. Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της εταιρείας μας ή στην ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την εταιρεία μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή ή πώληση υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ThePressProject. Δύναται, ωστόσο, ο χρήστης να εκτυπώσει, αντιγράψει, μοιραστεί (share) ή φορτώσει (download) τα περιεχόμενα για προσωπική (μη εμπορική) χρήση.

3. Προστασία ανηλίκων και ατόμων που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με την ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους. Σε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι κηδεμόνες αυτών ή οι ασκούντες την επιμέλεια τους.

4. Τροποποιήσεις

Η ThePressProject διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, υπηρεσίες και γενικότερα στο υλικό και σύνολο του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας, καθώς και να τερματίσει τη λειτουργία αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Περαιτέρω, η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους εν λόγω όρους χρήσης και οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα είναι ενεργές από τη στιγμή που θα δημοσιοποιηθούν σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές η συνέχιση της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας δηλώνει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων.  Για τους παραπάνω λόγους προτρέπουμε τους χρήστες της Ιστοσελίδας να πραγματοποιούν τακτικά έλεγχο για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων χρήσης δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες και δρομολογημένες προς παράδοση παραγγελίες.

5. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί στον χρήστη από την χρήση γενικότερα του δικτυακού χώρου ή για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στον επισκέπτη κατά την πρόσβαση και περιήγηση του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σχετίζονται αποκλειστικά με πράξεις ή παραλήψεις τρίτων ή με την λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής. Η ThePressProject καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας να είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.

Αναφορικά με τα πωλούμενα από την εταιρία μας προϊόντα μέσω του ιστοτόπου community.thepressproject.gr , η έκθεση των προϊόντων αυτών ενέχει θέση πρόσκλησης της εταιρείας μας προς τους πελάτες/χρήστες της με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης πώλησης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της εταιρείας μας σχετικά με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα ή και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Η εταιρία ThePressProject μέσω της έκθεσης προϊόντων στο ηλεκτρονικό της κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αυτών. Σε περίπτωση όμως έλλειψης ή μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, η εταιρεία μας δεσμεύεται για την άμεση και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ενημέρωση του πελάτη/χρήστη του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Τυχόν διασυνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες προσφέρονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως έγκρισή τους. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων, όπως π.χ. για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού αυτές είναι πέραν του πεδίου ελέγχου της. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση, μελέτη και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων.

6. Ευθύνη Χρήστη

Με την παρούσα ο πελάτης/χρήστης της ιστοσελίδας communiy.thepressproject.gr αποδέχεται ότι δεσμεύεται να κάνει σύννομη και σύμφωνη με τους εν λόγω όρους χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας.

Συγκεκριμένα οι χρήστες του ιστοτόπου μας αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της εταιρείας ενδεικτικά για:

α) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο,

β) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο υλικού που έχει δημιουργηθεί για την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας του ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά είναι οι ιοί ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα ή λογισμικό, που δύναται να βλάψει ή να διακόψει ή να καταστρέψει τη λειτουργεία αρχείων ή προγραμμάτων, οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

γ) την εγκατάσταση και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε διαφήμισης ή ανεπιθύμητα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

δ) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου και

ε) τη χρήση του ιστοτόπου με σκοπό την με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση του εθνικού ή διεθνούς δικαίου

Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας επηρεάζοντας με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προκαλώντας οποιασδήποτε φύσης βλάβη στην εταιρεία.

Τέλος, οφείλετε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών κατά την περιήγηση σας στο διαδίκτυο όπως και να προβαίνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αλλαγή του προσωπικού σας μυστικού κωδικού ασφαλείας(password).

7. Υπηρεσίες Προϊόντα και πληροφορίες

H εταιρεία μας παρέχει στον χρήστη πλήρη περιγραφή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί και εκτίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα community.thepressproject.gr, όπως αυτά έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία μας από τον κατασκευαστή έκαστου προϊόντος. Η ThePressProject δεσμεύεται ως προς την αυθεντικότητα και την ποιότητα των προϊόντων αυτών. Όλες οι παρεχόμενες στον χρήστη πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν τεθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν χορηγηθεί από τους κατασκευαστές των προϊόντων και επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη που έχουν προκύψει εκ παραδρομής στην περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών.

Η εταιρεία μας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών τόσο μέσω της μέσω της ιστοσελίδας της, όσο και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού για την ορθή πληροφόρηση σας . Το ίδιο πράττει και ως προς τη διαθεσιμότητα των εκτιθέμενων προϊόντων, των χαρακτηριστικών τους, των χρόνων παράδοσης τους και οτιδήποτε αφορά την ομαλή και ταχεία εξυπηρέτηση σας. Οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία οφείλεται, κατά περίπτωση, στον αναγκαίο χρόνο ενημέρωσης του συστήματος μας, σε αυξημένη ζήτηση προϊόντων, σε τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία ή ενημέρωση της ιστοσελίδας μας και σίγουρα σε μη εσκεμμένη ενέργεια της εταιρείας μας.

Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών παραμένει στην εταιρεία μας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, καθώς και τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που βαρύνουν τον πελάτη (π.χ. έξοδα αποστολής). Μετά την πώληση και την επιτυχή παράδοση των προϊόντων στον πελάτη, η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη ή καταστροφή τους. Ο πελάτης κατά την παραλαβή των προϊόντων που έχει παραγγείλει πρέπει να ελέγχει αυτά και να διαπιστώνει την κατάσταση τους, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.

8. Πολιτική Παραγγελιών

Προτού ο πελάτης οριστικοποιήσει οποιαδήποτε παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του καλαθιού αγορών έχει την δυνατότητα να την τροποποιήσει ειδικότερα, επιλέγοντας το Καλάθι Αγορών ο πελάτης έχει δυνατότητα να αφαιρέσει οποιοδήποτε προϊόν έχει τοποθετήσει σε αυτό, καθώς και να τροποποιήσει την ποσότητα των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει είτε προσθέτοντας είτε αφαιρώντας κάποιο από αυτά.

Περαιτέρω, ο πελάτης μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, εωσότου αυτή να ετοιμαστεί και προτού αποσταλεί από την εταιρεία μας για παράδοση σε αυτόν, έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία επικοινωνώντας με την εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected] . Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη παραδοθεί από την εταιρεία μας για αποστολή στην διεύθυνση που ο πελάτης έχει επιλέξει, δεν καθίσταται δυνατή οποιαδήποτε ακύρωση.

9. Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος αναιτιολόγητα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος να επιστρέψει αυτό στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρισκόταν αυτό όταν το παρέλαβε (καινούριο, αχρησιμοποίητο και χωρίς να έχει διανοιχθεί η συσκευασία του) και υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν τη συναλλαγή. Σε κάθε αποστολή που πραγματοποιεί η εταιρεία μας και εντός του πακέτου μεταφοράς υπάρχει ένα έντυπο υπαναχώρησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς για την επιστροφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το έντυπο υπαναχώρησης, μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://community.thepressproject.gr/wp-content/uploads/2021/10/return_template.doc

Το κόστος για την επιστροφή προϊόντος μέσω οποιασδήποτε εταιρείας ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείου επιλέξει ο πελάτης/ αποστολέας για επιστροφή στην εταιρεία μας επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου αυτόν και δεν καλύπτεται από την εταιρεία μας. Περαιτέρω, ο πελάτης/αποστολέας έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που υποστεί το προϊόν κατά την μεταφορά του και μέχρι την παραλαβή του από την εταιρεία μας.

Για κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, δηλαδή άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, και πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην κατωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το έντυπο υπαναχώρησης συμπληρωμένο, και να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567 , είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected].

Η εταιρεία μας, εφόσον δε συντρέχει κάποιος λόγος άρνησης της επιστροφής, θα προβεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος, στην επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων και Επιστροφή μη παραγγελθέντος προϊόντος

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί κατά την παραλαβή του από τον πελάτη ότι είναι ελαττωματικό ή ότι το προϊόν που του έχει παραδοθεί είναι διαφορετικό από αυτό που έχει παραγγείλει, δικαιούται να επιστρέψει αυτό στην εταιρεία. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας για τον τρόπο επιστροφής, είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected] , και το κόστος επιστροφής του επιβαρύνει την εταιρεία μας.

Η επιστροφή των προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά όπως και των μη παραγγελθέντων προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτών από τον πελάτη. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να επιστραφούν στην εταιρεία μας στην άριστη κατάσταση που αυτά βρίσκονταν όταν τα παραλάβατε (αμεταχείριστα, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και τη συσκευασία τους σε άριστη κατάσταση) και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν την εκάστοτε συναλλαγή.

Τα ελαττωματικά προϊόντα αφού παραληφθούν από την εταιρεία μας και ελεγχθούν από εμάς, θα αντικαθίστανται με νέο ή όμοιο προϊόν. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Αναφορικά με τα μη παραγγελθέντα από τον πελάτη προϊόντα αφού αυτά παραληφθούν από την εταιρεία μας και ελεγχθεί ότι πράγματι τα προϊόντα αυτά δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα από τον πελάτη, στην περίπτωση αυτή θα εκτελείται εκ νέου η πραγματοποιηθείσα από τον πελάτη παραγγελία με τα προϊόντα που αυτός εξ αρχής είχε επιλέξει και αγοράσει. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την εκτέλεση της παραγγελίας και την παραλαβή του προϊόντος ή των προϊόντων που παρήγγειλε, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

10. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου, την οποία οι πελάτες/χρήστες του community.thepresstproject.gr οφείλουν να διαβάσουν, πριν κάνουν χρήση του. Σας προτρέπουμε να πραγματοποιείτε τακτικά έλεγχο για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις της Πολιτικής απορρήτου μας, προκειμένου να είστε ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την περίοδο τήρησής τους, τα δικαιώματά σας και το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για γρήγορη πρόσβαση στην Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου μας επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://community.thepressproject.gr/politiki-aporritoy/

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected]

11. Εφαρμοστέο δίκαιο – λοιποί όροι

Οι ως άνω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή τους, διέπονται από το Εθνικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς πάντως σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας , εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί ρητά σε αυτή.

Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ της ThePressProject και του χρήστη.

Ρητά συνομολογείται ότι οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των ως άνω Όρων Χρήσης (καθώς και από την γενικότερη χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη), εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθούν εξωδικαστικά και φιλικά, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορία (ειδικά αν αφορά την χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση [email protected] είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι , “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην εταιρεία ThePressProject

Τρόποι Πληρωμής

Η εταιρία ΤhePressProject για την ασφάλεια των συναλλαγών κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μας αποστέλλετε καθ’ όλη την διάρκεια της σύνδεσης σας με τη χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

Η εταιρεία μας σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου για την αγορά σας, ανάλογα με το αν συναλλάσσεστε μαζί μας ως ιδιώτες ή ως επαγγελματίες/επιχειρήσεις αντίστοιχα. Για την ολοκλήρωση των αγορών σας η εταιρεία μας σας παρέχει τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστικήκάρτα

Μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή του αντιτίμου των αγορασθέντων από εσάς προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος community.thepressproject.gr με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας. Η πληρωμή μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας γίνεται μέσω της υπηρεσίας Viva Wallet ή Paypal . Μπορείτε να βρείτε σχετικούς όρους για την Viva Wallet στο https://www.vivawallet.com/gr_el/terms-and-conditions-personal-gr και για το Paypal στο https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Γίνονται δεκτές οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και προπληρωμένες κάρτες των Visa, Mastercard και Maestro.

Η πραγματοποίηση πληρωμής μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας δεν επιφέρει καμία πρόσθετη χρέωση.

Τραπεζική κατάθεση

Μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή του αντιτίμου των αγορασθέντων από εσάς προϊόντων μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους κατωτέρω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η ThePressProject.

ΤΡΑΠΕΖΑΙΒΑΝΑριθμός Λογαριασμού
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ALPHA BANK
GR7501720100005010092612001

GR1301401380138002320006632
5010-092612-001

138-00-2320-006632
EUROBANK

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
GR1402600450000960201023868

GR1201107060000070600217098
0026-0045-96-0201023868

706-002170-98

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ανωτέρω λογαριασμούς, παρακαλούμε όπως αναγράψετε ως αιτιολογία τον αριθμό της παραγγελίας σας (OrderID) και το ονοματεπώνυμο σας. Παράλληλα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567, είτε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα τον αριθμό της παραγγελίας σας (OrderID). Με τον τρόπο αυτό θα μας διευκολύνετε στην ταυτοποίηση της παραγγελίας σας και στην πιο άμεση προετοιμασία της και αποστολή της.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τυχόν έξοδα που επιβάλλονται από το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα για την πραγματοποίηση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την αγορά σας, τους τρόπους αποστολής και πληρωμής, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210522 9567, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]r .

Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.

Τρόποι Αποστολής

Η ThePressProject φροντίζει για την πιο άμεση εξυπηρέτησή σας παραδίδοντας τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει σε άριστη κατάσταση κατά το συντομότερο δυνατό.

Η αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας είτε τηλεφωνικά στο 210 522 9567, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected] Τέλος, μέσω του ιστοτόπου μας και πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας θα ενημερώνεστε για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Έξοδα Αποστολής

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τις χρεώσεις για κάθε αποστολή παραγγελίας στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% :

Περιοχή Αποστολής
Εντός ΕλλάδοςΔωρεάν
Εκτός Ελλάδος3 ευρώ

Αντικαταβολή

Δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω αντικαταβολής

Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, και αφορά την παραγγελία σας, η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την αγορά σας, τους τρόπους αποστολής και πληρωμής, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210522 9567, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.

Πολιτική Επιστροφών

1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με την εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος αναιτιολόγητα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος να επιστρέψει αυτό στην άριστη κατάσταση που βρισκόταν αυτό όταν το παρέλαβε (αμεταχείριστο, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση) και υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν τη συναλλαγή. Σε κάθε αποστολή που πραγματοποιεί η εταιρεία μας και εντός του πακέτου μεταφοράς υπάρχει ένα έντυπο υπαναχώρησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς για την επιστροφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το έντυπο υπαναχώρησης, μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://community.thepressproject.gr/wp-content/uploads/2021/10/return_template.doc

Το κόστος για την επιστροφή προϊόντος μέσω οποιασδήποτε εταιρείας ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείου επιλέξει ο πελάτης/αποστολέας για επιστροφή στην εταιρεία μας επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου αυτόν και δεν καλύπτεται από την εταιρεία μας. Περαιτέρω, ο πελάτης/αποστολέας έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που υποστεί το προϊόν κατά την μεταφορά του και μέχρι την παραλαβή του από την εταιρία μας.

Για κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, δηλαδή άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, και πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην κατωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το έντυπο υπαναχώρησης συμπληρωμένο, και να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά στο 210 210522 9567 , είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected]

Η εταιρεία μας, εφόσον δε συντρέχει κάποιος λόγος άρνησης της επιστροφής, θα προβεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος, στην επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

2. Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων και Επιστροφή μη παραγγελθέντος προϊόντος

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί κατά την παραλαβή του από τον πελάτη ότι είναι ελαττωματικό ή ότι το προϊόν που του έχει παραδοθεί είναι διαφορετικό από αυτό που έχει παραγγείλει, δικαιούται να επιστρέψει αυτό στην εταιρεία. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία μας για τον τρόπο επιστροφής, είτε τηλεφωνικά στο 210 210522 9567 , είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected] , και το κόστος επιστροφής του επιβαρύνει την εταιρεία μας.

Η επιστροφή των προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά όπως και των μη παραγγελθέντων προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτών από τον πελάτη. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να επιστραφούν στην εταιρεία μας στην άριστη κατάσταση που αυτά βρίσκονταν όταν τα παραλάβατε (αμεταχείριστα, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και τη συσκευασία τους σε άριστη κατάσταση) και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν την εκάστοτε συναλλαγή.

Τα ελαττωματικά προϊόντα αφού παραληφθούν από την εταιρεία μας και ελεγχθούν από εμάς, θα αντικαθίστανται με νέο ή όμοιο προϊόν. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Αναφορικά με τα μη παραγγελθέντα από τον πελάτη προϊόντα αφού αυτά παραληφθούν από την εταιρεία μας και ελεγχθεί ότι πράγματι τα προϊόντα αυτά δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα από τον πελάτη, στην περίπτωση αυτή θα εκτελείται εκ νέου η πραγματοποιηθείσα από τον πελάτη παραγγελία με τα προϊόντα που αυτός εξ αρχής είχε επιλέξει και αγοράσει. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την εκτέλεση της παραγγελίας και την παραλαβή του προϊόντος ή των προϊόντων που παρήγγειλε, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Τα διατιθέμενα από την ThePressProject προϊόντα φέρουν όλες τις σύμφωνες με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία πιστοποιήσεις. Περαιτέρω, στα προϊόντα που απαιτείται οιουδήποτε είδους χειρισμός από τον χρήστη/πελάτη, αυτά συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η έγγραφη εγγύηση, εφόσον αυτή παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή/ κατασκευαστή του προϊόντος (επωνυμία και διεύθυνση), το είδος του προϊόντος, το περιεχόμενο της εγγύησης, τη διάρκειά της, την τοπική και ουσιαστική έκταση ισχύος της (δικαιώματα που παρέχονται και χώρες ισχύος της εγγύησης).

Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση των προϊόντων καθορίζεται από τον κατασκευαστή και η έναρξη ισχύος της προσδιορίζεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του εκάστοτε προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε στα προϊόντα που παρέχεται εγγύηση να φυλάσσετε πάντα και την απόδειξη αγοράς τους.

Η εγγύηση των προϊόντων επιτρέπει είτε την δωρεάν αντικατάσταση των συσκευών, είτε τη δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης τους, εφ’ όσον υφίσταται εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και υπάρχει η απόδειξη αγοράς του προϊόντος, δεν έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία της συσκευής, έχει πραγματοποιηθεί ορθή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή και δεν εξαιρείται η συγκεκριμένη βλάβη από το έντυπο εγγύησης του κατασκευαστή.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια συναλλαγών, η ΤhePressProject συνεργάζεται με την Viva Wallet. Η συναλλαγή σας πραγματοποιείται απευθείας με την Viva Wallet και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας δεν γνωστοποιούνται στη THE THE PROJECT ΙΚΕ

Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ client (web browser του χρήστη) και server (Viva Wallet) είναι κρυπτογραφημένες και δε μπορούν να υποκλαπούν.

Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Viva Wallet εδώ https://www.vivawallet.com/gr_el/terms-and-conditions-personal-gr

Ασφάλεια στην Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της community.thepressproject.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS_AES_128_GCM_SHA256, 128 bit keys TLS 1.3. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία Cloudfare Inc.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη ThePressProject. είναι εμπιστευτικές και η ThePressProject έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η ThePressPrpject δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που η ThePressProject χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.