Πολιτική Απορρήτου

Ταυτότητα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

THE PRESS PROJECT ΙΚΕ με την επωνυμία «thepressproject.gr» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κοδράτου, αρ, 21, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Πουλή, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (+30) 210 522 9567, ΑΦΜ 801013923, ΔΟΥ Α Αθηνών (στο εξής ThePressProject)

Το ThePressProject ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της, κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 7 του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Στις περιπτώσεις, δε, που μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν ξεχωριστά τα προσωπικά σας δεδομένα ως αυτοτελείς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Δικηγορικό Γραφείο: Ευαγγελίας Γ. Αμπάζη & Συνεργατών
Μπουμπουλίνας 1, 106 82 Αθήνα, τηλ 215-5309911 fax 215-5502208
info: [email protected]

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Για το ThePressProject, η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα έχει κεντρική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συνολική λειτουργία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR, στο εξής “Κανονισμός”).

Η Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας περιγράφει τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την περιήγησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο το δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από το ThePressProject προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απευθύνετε σχετικά με τις δραστηριότητές μας και να μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της και να κάνουν πιο εύκολη τη χρήση της.

Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η ιστοσελίδα μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορείτε να την επισκέπτεστε χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτετε την ταυτότητα σας, εκτός και αν το επιθυμείτε. Ζητάμε από εσάς να μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που το επιθυμείτε και όταν συντρέχει συγκεκριμένος σκοπός επεξεργασίας.

Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα και αφορούν τους επίσης αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας:

 1. δεδομένα που συλλέγονται μέσω των διαφορετικών ειδών cookies (βασικά, session cookies, analytics και cookies κοινωνικών δικτύων) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα με σκοπό τη βασική χρήση της, τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης και της  χρηστικότητά της.

 2. δεδομένα (email) που που συμπληρώνετε στη φόρμα εγγραφής στο newsletter μας

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το ThePressProject  αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχετε προσκομίσει είτε με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση [email protected] ή επικοινωνώντας μαζί μας στο (+30) 210 522 9567 ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απεγγραφής στα αντίστοιχα πεδία.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας, δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω μη αναγκαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όταν έχετε δώσει ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας,

 2. όταν απαιτείται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης συμβατικής σχέσης,

 3. στην περίπτωση που υφίσταται αντίστοιχη νόμιμη υποχρέωση ή λόγος δημοσίου συμφέροντος,

όταν υφίσταται έννομο συμφέρον του ThePressProject όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κλπ

Συλλογή των προσωπικών δεδομένων

Η πώληση των προϊόντων που παρέχονται από την εταιρεία μας προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας με τον πελάτη ή τον χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιο προϊόν του πελάτη-μέλους  ή του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο  community.thepressproject.gr να δηλώνονται τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά κατωτέρω.

Με την εγγραφή του χρήστη ή/και του πελάτη στις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας χορηγείται παράλληλα η συναίνεση του για την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή αν λάβουμε νέα ρητή και σαφή άδεια του υποκειμένου.

Η εταιρεία μας συλλέγει δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος και για να προσφέρει στους πελάτες της τις αιτούμενες υπηρεσίες όπως η πώληση και παράδοση προϊόντων. Η εν λόγω συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο.

Άμεση συλλογή δεδομένων

Είναι τα δεδομένα που παρέχονται άμεσα από τους πελάτες μας, όπως συμβαίνει με την εγγραφή ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Έμμεση συλλογή δεδομένων

Είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από την χρήση της ιστοσελίδας μας και έχουν άμεση συνάφεια με τον τρόπο που ο πελάτης πλοηγείται εντός αυτής. Τέτοιου είδους συλλογή γίνεται με την χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (ενδεικτική αναφορά).

Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή ενημέρωση από την community.thepressproject.gr, για την ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική η προηγούμενη αποδοχή του χρήστη με κατάλληλο στοιχείο διεπαφής (user interface).

Μεταξύ των δεδομένων που συλλέγουμε είναι και τα εξής:

Κατά την εγγραφή φυσικών προσώπων (μελών) και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προϊόν

Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των χρηστών μας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου τους και την διεύθυνση τους.

Συλλέγουμε επίσης όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. (Διαπιστευτήρια)

Μέσω του ιστοτόπου μας community.thepressproject.gr διατίθενται προϊόντα προς πώληση. Προς τούτο, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος, παραπέμπεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του τραπεζικού ιδρύματος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή. Τα απαιτούμενα στοιχεία δεν τα συλλέγουμε εμείς αλλά το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο μας ενημερώνει μόνο για το υποκείμενο που πραγματοποίησε τη συναλλαγή και την έκβαση αυτής.

 Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

– Για την άσκηση της δραστηριότητας της και την προώθηση των προσφερόμενων από αυτήν προϊόντων.

– Για τη βελτίωση και εξατομίκευση των υπηρεσιών της που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

– Για τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων της, όπως την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την εξέλιξη και την εκτέλεση παραγγελίας την και  αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση σας.

– Για την επικοινωνία με τους χρήστες και πελάτες της, με σκοπό την προώθηση προϊόντων, και γενικότερα την προώθηση των προϊόντων της ως τέτοιας νοούμενης και της επικοινωνίας διαφημιστικού υλικού (οι προαναφερθέντες σκοποί τίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά). Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι όσοι και όσες εργάζονται για τους σκοπούς μας, οι συντηρητές και τεχνικοί της ιστοσελίδας μας και λοιποί τρίτοι, θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Περαιτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας (πχ εταιρείες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας). Σε αυτή την περίπτωση, το ThePressProject παραμένει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται σε εσάς και από τους λοιπούς εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας, το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα Πολιτική.

Περαιτέρω η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e-shop) και για τον σκοπό αυτό τα δεδομένα σας συλλέγονται από τους υπαλλήλους μας με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την αποστολή των προϊόντων στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει.

Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα που συλλέγουμε τα μοιραζόμαστε μόνο με τους αναγκαίους για την εκτέλεση της παραγγελίας υπαλλήλους μας, καθώς και τρίτους συνεργαζόμενους με εμάς, όπως είναι η εταιρεία που πραγματοποιεί τις παραδόσεις των παραγγελιών σας (εταιρεία ταχυμεταφορών – courier).

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία μας ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από σχετική συγκατάθεση σας, με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή υπηρεσίας, όπως τα δεδομένα πληρωμής που αποστέλλονται σε τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση μίας αγοράς προϊόντος ή προϊόντων.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και συμπεριλαμβάνει τις ίδιες, με τις αναφερόμενες στην παρούσα Δήλωση, απαιτήσεις στους τρίτους – παρόχους υπηρεσιών- που συνεργάζονται μαζί της.

Η εταιρεία μας δύναται να αποκτήσει πρόσβαση, να μεταφέρει, να αποκαλύψει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα πελατών όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο όπως στα πλαίσια συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή στα πλαίσια διενεργούμενης νομικής διαδικασίας.

Πέραν των ανωτέρω, δε μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει όπως τα στοιχεία μέλους, επικοινωνίας, συναλλαγών, χρέωσης, αποστολής, μόνο για το σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης. Επίσης, η εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνο ύστερα από αίτημα ή με συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα και για πόσο καιρό

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας είναι παραμετροποιημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών.

Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Ο πελάτης ή ο χρήστης μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μπορεί να αποστείλει προς την ThePressProject μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] και να αιτηθεί να του χορηγηθεί ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται από την εταιρεία μας, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Στο μήνυμα αυτό ο πελάτης ή ο χρήστης της ThePressProject θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφου του Δελτίου Αστυνομικής του ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην ThePressProject μέσω του ιστότοπου, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν,  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει μέσω της ιστοσελίδας διατηρούνται από εμάς μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση ή σπουδαίο έννομο συμφέρον.

Ανήλικοι

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας και ειδικά για να παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα προς επεξεργασία, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 15 έτη. Στην περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μαζί με τους γονείς σας ή μετά από τη δική τους συγκατάθεση.

Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή στην ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την εταιρία μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας

Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την ενημέρωσή σας μέσω αυτής.

A. Τι είναι τα cookies και ποια είδη χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox κλπ.). Αυτά βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Οι πληροφορίες, που αποθηκεύονται στα cookies, χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

 1. Cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας (session και μόνιμα cookies),

 2. Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών, όπως τον αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπο και τις πιο δημοφιλείς σελίδες, την πολιτική απορρήτου των οποίων ορίζει ο τρίτος πάροχος και μπορείτε να βρείτε εδώ,

 3. Cookies της πλατφόρμας Youtube για θέαση Video

 4. Cookies των κοινωνικών δικτύων (Twitter, Facebook).

 5. Cookies πλατφόρμας σχολιασμού (Commento, Disqus)

 6. Cookies του περιβάλλοντος συζήτησης MinnitChat

1. Cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Κάθε φορά που συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το σύστημα της συσκευής σας συλλέγει αυτομάτως δεδομένα και πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αρχεία καταγραφής διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα είναι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το χρήστη/ρια της ιστοσελίδας). Κάθε φορά που συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει αυτομάτως τα δεδομένα στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Την ώρα που συνδεθήκατε στην ιστοσελίδα μας (αίτημα στον πάροχο του διακομιστή φιλοξενίας),

 • Το URL της ιστοσελίδας μέσω της οποίας συνδεθήκατε στην ιστοσελίδα μας,

 • Το λειτουργικό σας σύστημα,

 • Τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε,

 • Την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση με τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα μας και να σας εμφανίσει σωστά την ιστοσελίδα μας στη συσκευή ή στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα δεδομένα μάς βοηθούν επίσης να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα μας και να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια του συστήματός μας. Δε θα αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Οι επεξεργασμένες πληροφορίες θα αποθηκεύονται μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τον προβλεπόμενο σκοπό ή για όσο ορίζεται νόμιμα. Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι ο διακομιστής φιλοξενίας μας, ο οποίος διεξάγει την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό μας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ούτε νομικά ούτε επιχειρησιακά, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη συμφωνητικών. Επίσης, δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, αν δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε εν μέρει ή πλήρως την ιστοσελίδα μας.

2. Google Analytics

Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε διαφορετικές υπηρεσίες της Google, Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US. Στη συνέχεια θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες της Google που χρησιμοποιούμε.

Εφόσον κάνουμε χρήση υπηρεσιών Google, η Google μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων). Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η Google θα μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε διακομιστή σε τρίτη χώρα.

Όπως αναφέρεται στην πιστοποίηση της Ασπίδας Προστασίας της Google (στο https://www.privacyshield.gov/list κατά την αναζήτηση του όρου «Google»), η Google έχει δεσμευτεί να σέβεται το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ και το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ κατά τη συλλογή, τη χρήση και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Ελβετία αντίστοιχα. Η Google, συμπεριλαμβανομένης της Google, LLC και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ, έχει διακηρύξει ότι σέβεται τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.

Δε μπορούμε να επηρεάσουμε ποια δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η Google. Ωστόσο, η Google δηλώνει ότι μπορεί να επεξεργαστεί τις ακόλουθες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων):

 • Δεδομένα καταγραφής (συγκεκριμένα την διεύθυνση IP)

 • Δεδομένα που σχετίζονται με την τοποθεσία

 • Μοναδικούς αριθμούς εφαρμογών

 • Cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες

Εάν έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό Google σας, η Google -ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας- μπορεί να προσθέσει τις επεξεργασμένες πληροφορίες στο λογαριασμό σας και να τις μεταχειριστεί ως προσωπικά δεδομένα, βλ. συγκεκριμένα  https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Η Google δηλώνει τα ακόλουθα: «Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις υπηρεσίες μας και τις συσκευές σας, για τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω. Αυτό απλοποιεί την κοινοποίηση περιεχομένου σε φίλους και γνωστούς, για παράδειγμα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, η δραστηριότητά σας σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές ενδέχεται να συσχετιστεί με τα προσωπικά στοιχεία σας, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών της Google και των διαφημίσεων που προβάλλονται από την Google.» (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html)

Μπορείτε να αποφύγετε την προσθήκη αυτών των δεδομένων μέσω της αποσύνδεσης από το λογαριασμό Google σας ή κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογαριασμό Google σας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies -σε περίπτωση που τα τοποθετήσει η Google- κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην καταφέρετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της παρούσας ιστοσελίδας.

Για λεπτομερή πληροφόρηση, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google στο https://www.google.com/policies/privacy/.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις προστασίας της Google, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://privacy.google.com/take-control.html.

3. Youtube

Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της πλατφόρμας YouTube, LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, US) για τη φιλοξενία και τον διαμοιρασμό οπτικοακουστικού περιεχομένου (video).  Η YouTube, LLC είναι μια θυγατρική της Google, Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες στην αμέσως προηγούμενη ενότητα..

Έχουμε ενσωματώσει τα video της πλατφόρμας YouTube στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας iframe και embed, με σκοπό να σας τα παρουσιάζουμε και να μπορείτε να τα δείτε απευθείας στη σελίδα μας. Δεν συλλέγουμε δεδομένα όταν βλέπετε ένα βίντεο του YouTube στην ιστοσελίδα μας, όμως, το YouTube ή η Google ενδέχεται να συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων) στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το YouTube ή η Google θα μεταφέρουν τις πληροφορίες σε server σε τρίτη χώρα.

Νόμιμη βάση για αυτού του είδους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον μας (αρ. 6.1.στ του Κανονισμού) να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τα οφέλη της πλατφόρμας Youtube. Εντάσσοντας εξωτερικά βίντεο μέσω αυτής, μειώνουμε τον φόρτο στους server μας, ενισχύουμε τη σταθερότητά τους και χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους πόρους για άλλους σκοπούς. Το YouTube ή η Google ενδέχεται επίσης να έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα που συλλέγονται ούτως ώστε να βελτιώσουν τις δικές τους υπηρεσίες.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ούτε νομικά ούτε συμβατικά. Ωστόσο, αν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας στο σύνολό της ή εν μέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου του YouTube ή της Google στο www.google.com/policies/privacy/. Για να μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις προστασίας της Google, επισκεφθείτε το https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

4. Cookies κοινωνικών δικτύων (Τwitter, Facebook)

Στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε πλαίσια/κουμπιά των κοινωνικών δικτύων (Twitter, Facebook) στα οποία έχουμε παρουσία. Στα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω των αντίστοιχων κουμπιών.  Τα κουμπιά αυτά δεν μεταβιβάζουν αυτομάτως δεδομένα στον πάροχο της υπηρεσίας όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας μας, ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Παράλληλα έχουμε ενσωματώσει αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα αυτά στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας iframe και embed, με σκοπό να σας τα παρουσιάζουμε και να μπορείτε να τα δείτε απευθείας στη σελίδα μας. Δεν συλλέγουμε δεδομένα όταν βλέπετε τις ανατρήσεις αυτές, όμως, το Facebook ή το Twitter ενδέχεται να συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων) στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

Εκτός από την αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί επίσης να επεξεργαστεί και άλλες πληροφορίες. Επιπλέον, ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επεξεργαστεί τα πιο σημαντικά δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου το επισκεφθήκατε, όπως η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του επεξεργαστή και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν plug-in.

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από το εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετισθούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετισθεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη.

Ο σκοπός και η έκταση της συλλογής δεδομένων από το αντίστοιχο μέσο κοινωνικής

δικτύωσης, καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας εκεί και τα σχετικά δικαιώματά σας, είναι διαθέσιμα στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

5. Cookies πλατφόρμας σχολιασμού (Commento, Disqus)

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τρίτες υπηρεσίες ως συστήματα σχολιασμού.

Συγκεκριμένα στα άρθρα μας χρησιμοποιούμε το Commento.io της Commento, Inc. Το Commento αποθηκεύει τα σχόλια και τα δεδομένα χρηστών βάση της δικής του πολιτικής απορρήτου που μπορείτε να δείτε εδώ https://commento.io/legal

Σε παλαιότερα άρθρα μας χρησιμοποιούμε το Disqus (717 Market Street, San Francisco, CA 94103) το οποίο αποθηκεύει τα σχόλια και τα δεδομένα χρηστών βάση της δική του πολιτικής απορρήτου και ενδέχεται να τα χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς. Μπορείτε να δείτε την πολιτική αυτή εδώ https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

6. MinnitChat

Στη σελίδα του ραδιοφώνου https://thepressproject.gr/radio/ χρησιμοποιύμε την πλατφόρμα άμεσης επικοινωνίας MinnitChat ως ενσωματωμένη λειτουργία (iframe). Η διεύθυνση IP σας είναι εμφανής σε εμάς και δεσμευόμαστε ότι η χρήση της θα γίνει αποκλειστικά για λόγους Moderation και επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές εάν απαιτηθεί. Λοιπά στοιχεία συλλέγονται από το MinnitChat με βάση την πολιτική απορρήτου που μπορείτε να δείτε εδώ https://minnit.chat/privacy.html

B. Εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τη λειτουργία των cookies. Πέραν των απαραίτητων cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των λοιπών cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

Εκτός από τη συγκατάθεση σχετικά με τη χρήση cookies, την οποία σας ζητούμε να παρέχετε με την είσοδό σας στην ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε πως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας (Chrome, Firefox κλπ.), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας. Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε cookies διότι μας επιτρέπουν να αποφεύγουμε τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας, να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιεχόμενο που επιθυμούν. Για να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης/ browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τους κατωτέρω συνδέσμους:

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el 

Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 

Firefox – https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track 

Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο browser, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους:

Είδος cookie

Ονομασία

Πηγή

Σκοπός

Λειτουργικά

__cfduid & cf_clearance

Cloudflare

Χρησιμοποιούμε το CloudFlare είναι ένα CDN (Content Delivery Network) που βελτιστοποιεί την απόδοση της ιστοσελίδας μας. Το CloudFlare CDN σερβίρει τα στατικά αρχεία μιάς σελίδας (εικόνες, αρχεία JS και CSS)   από το cache τους αναλόγως ποιος server είναι πιο κοντά στον επισκέπτη της σελίδας.

Λειτουργικά

member_auth , count_page

ThePressProject.gr

Αποθηκεύουμε την σύνδεση σας μέσω community.thepressproject.gr καθώς και τον αριθμό σελίδων επίσκεψης για να σας δείξουμε το μήνυμα εγγραφής

Καταγραφή

__utmz

Google Analytics

Καταγράφει την πηγή από την οποία προήλθε η επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα.

Καταγραφή

__utmb & __utmc

Google Analytics

Καταγράφουν τα δεδομένα της διάρκειας παραμονής χρηστών στην ιστοσελίδα.

Καταγραφή

__utma

Google Analytics

Καταγράφει την συχνότητα επισκέψεων ενός χρήστη.

Καταγραφή

__ga,__gid  & __gat

Google Analytics

Tα κεντρικά cookies που συνδέουν την ιστοσελίδα με την πλατφόρμα των Google Analytics, καταγράφει και στέλνει δεδομένα.

Λειτουργικά

Πολλαπλά

Youtube

Μας επιτρέπουν να εμφανίζουμε περιεχόμενο εικόνας από τo κανάλι που διατηρούμε στο Youtube.

Διαφημιστικά

Πολλαπλά

Facebook

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να προσθέτουμε στα άρθρα σχετικές αναρτήσεις από το Facebook

Διαφημιστικά

Πολλαπλά

Τwitter

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να προσθέτουμε στα άρθρα σχετικές αναρτήσεις από το Twitter

Λειτουργικά

commentoCommenterToken

Commento

Χρησιμοποιούμε cookies για το σύστημα σχολιασμού Commento

Διαφημιστικά

Πολλαπλά

Disqus

Χρησιμοποιούμε cookies για το σύστημα σχολιασμού Disqus

Λειτουργικά

Πολλαπλά

MinnitChat

Χρησιμοποιούμε cookies για το σύστημα σύγχρονης επικοινωνίας MinnitChat

Newsletter

Με την εγγραφή σας στη λίστα newsletter, συμφωνείτε να  λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας e-mail σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

Περιεχόμενο των newsletter: Στέλνουμε newsletter και άλλες ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας, μόνο αφού έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Σύστημα διπλής συγκατάθεσης/επιβεβαίωσης (double opt-in): Το σύστημα που έχουμε υιοθετήσει προκειμένου να εγγραφείτε στο newsletter μας είναι αυτό της διπλής συγκατάθεσης/επιβεβαίωσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας στη σχετική φόρμα που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας, θα λάβετε ένα e-mail που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο άλλα άτομα να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οι εγγραφές στο newsletter με τρόπο ώστε να μπορεί να αποδειχθεί η χορηγηθείσα συγκατάθεση. Συγκεκριμένα αποθηκεύεται η ώρα εισόδου και επιβεβαίωσης, καθώς και της διεύθυνσης IP. Αλλαγές στα δεδομένα που έχετε χορηγήσει κατά την εγγραφή σας, καταγράφονται επίσης με τον ίδιο τρόπο.

Δεδομένα εγγραφής: Χρειάζεται μόνο να εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να εγγραφείτε στο newsletter μας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης: Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα ενημέρωσής μας ανά πάσα στιγμή, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος κάθε newsletter. Μπορούμε να κρατήσουμε αποθηκευμένες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν διαγραφεί από τη λίστα παραληπτών newsletter, μέχρι και τρία χρόνια  πριν τις διαγράψουμε εντελώς από το σύστημά μας. Αυτό γίνεται με σκοπό τη διαφύλαξης των νομίμων συμφερόντων μας, ούτως ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε την προηγουμένως δοθείσα συγκατάθεση. Ένα ατομικό αίτημα ολικής διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, δεδομένου ότι ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η προηγουμένως δοθείσα συγκατάθεση.

Πάροχος Υπηρεσίας Διανομής Newsletter: Το newsletter μας διανέμεται από τον πάροχο υπηρεσίας Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική προστασίας του παρόχου στο https://mailchimp.com/legal/privacy/. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων από τον πάροχο, στηρίζεται στο σχετικό έννομο συμφέρον μας βάσει του άρθρου 6, παρ. 1(στ) του Κανονισμού και στη σχετική εντολή επεξεργασίας του άρθρου 28, παρ. 3 (α) του Κανονισμού.

Ο πάροχος της υπηρεσίας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα του παραλήπτη, δηλαδή χωρίς να υπάρχει αντιστοίχιση σε συγκεκριμένο χρήστη, για να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, π.χ. για να βελτιστοποιήσει τεχνικά την διανομή και την παρουσίαση του newsletter ή για στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο πάροχος της υπηρεσίας δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των παραληπτών newsletter μας για να διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτα μέρη.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link) και υπηρεσίες τρίτων παρόχων

Η ιστοσελίδα μας περιέχει παραπομπές σε εξωτερικούς συνδέσμους όπως μέσα τρίτων παρόχων (Facebook, Twitter). Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στους συγκεκριμένους παρόχους, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας μας ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δε μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι και αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, το χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων από εκείνους και το είδος της επεξεργασίας που διεξάγουν. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπό μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.

Ο σκοπός και η έκταση της συλλογής δεδομένων από το αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας εκεί και τα σχετικά δικαιώματά σας, είναι διαθέσιμα στην Πολιτική Απορρήτου του κάθε μέσου:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από τον εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετιστούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετιστεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον εκάστοτε τρίτο πάροχο και επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το ThePressProject δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται από μέσω της ιστοσελίδας του. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, ή απώλεια. Βοηθούν επίσης στην ταυτοποίησή σας, και την ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που σας παρέχουμε, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, θα λειτουργήσουμε άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των χρηστών.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Κανονισμού, δικαιώματα:

 1. Δικα ίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

 2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε μεταγενέστερο της εγγραφής σας χρόνο μπορείτε να μας ειδοποιήσετε σχετικά ώστε να προβούμε σε διόρθωση προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αναγράφονται με ανακριβή τρόπο ή λανθασμένα.

 3. Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα για την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Παρά το αίτημα σας, ορισμένα δεδομένα πιθανόν να μην είναι δυνατό να διαγραφούν και η διαγραφή να εκτελείται ύστερα από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

 4. Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικού αιτήματος σας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας. Η επεξεργασία των δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

 5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έχει διενεργηθεί μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας παραμένει ανεπηρέαστη.

 6. Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε ότι είστε πράγματι το υποκείμενο των δεδομένων που υποβάλλει το αίτημα άσκησης κάποιου από τα ανωτέρω δικαιώματα. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της ιστοσελίδα μας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 210 522 9567 ή στο e-mail: [email protected]

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα αναφοράς στην αρμόδια στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: [email protected].

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η ThePressProject κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η εταιρεία μας θα σας ειδοποιεί είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε και συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μη συνεχίσετε με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας