Σεμινάριο Δημιουργική Γραφής

Το σύνολο του σεμιναρίου είναι αξίας 400 ευρώ. Προτείνεται η τμηματική αποπληρωμή του σε δόσεις των 100 ευρώ.

Κάθε φορά που θέλετε να αποπληρώσετε μια δόση μπορείτε να έρχεστε εδώ και να το κάνετε επιλέγοντας το ποσό αποπληρωμής.

Ευχαριστούμε πολύ.

Suggested Price: 100,00

Minimum Price: 50,00

Κατηγορία: