Απάντηση στο: Μετανάστευση

#11180

stam_stam:

Υπάρχει εξέλιξη, προχωράμε στον προγραμματισμό. Δεν βλέπω το όνομά σου, έχεις εκδηλώσει ενδιαφέρον;
Αυτό είναι το σχετικό αρχείο:
https://docs.google.com/document/d/1oTS6GJd4lYPZvhO7FYdvPRtZFVD_IU2yk_QHpiB6ehM/edit?usp=sharing
Κων.