Απάντηση στο: Τι είναι

#7378

Παράκληση:θα έλεγα να κάνεις το δεύτερο θέμα, που είναι λιγότερο φθαρμένο, αλλά έχεις βεβαίως απόλυτη ελευθερία. Μπορείς να βάλεις το όνομά σου εδώ;
https://docs.google.com/document/d/1oTS6GJd4lYPZvhO7FYdvPRtZFVD_IU2yk_QHpiB6ehM/edit
χαιρετισμούς,
Κωνσταντίνος